PROGRAM KONFERENCJI – 22 PAŹDZIERNIKA

 

8.00-9.30 Rejestracja uczestników

9:30-11:00 Sesja inauguracyjna
Powitania
Czy polski wymiar sprawiedliwości jest przyjazny dziecku? – Bartosz Pilitowski, Court Watch Polska

11:00-11:30 Przerwa na kawę

11:30-13:00 Sesja plenarna
Co przyniósł zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci w Szwecji? – Cristina Barbaglia, Save the Children, Szwecja
Czy w Polsce wolno bić dzieci? –  dr Sylwia Spurek, BRPO
Polski dyskurs wokół stosowania kar fizycznych przez rodziców –  dr Paweł Tomanek, UW

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Sesje równoległe
Sala Koncertowa

Szwedzka droga do wychowania bez przemocy – Cristina Barbaglia, Save the Children, Szwecja
Sala Rudniewa

Jak rozmawiać z rodzicem krzywdzonego dziecka?
Sala Miłosza

Dziecko w konflikcie okołorozwodowym

Sala A

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci przez osoby duchowne
Warsztat

Sala B

Depresja nastolatków jako konsekwencja krzywdzenia
Warsztat

15:30-16:00 Przerwa na kawę

16:00-17:30 Sesje równoległe
Sala koncertowa

Interdyscyplinarność w pomocy dzieciom krzywdzonym
Sala Rudniewa

Metodyka przesłuchiwania dziecka
Sala Miłosza

Przestępstwa wobec dzieci w internecie
Sala A

Ruch rozwojowy – diagnostyka zaburzeń rozwoju dziecka
Warsztat

Sala B

Gdy trudno być rodzicem – o przeciwdziałaniu biciu dzieci
Warsztat

17.45-19.45  Projekcja filmu „Niemiłość”