PROGRAM KONFERENCJI – 23 PAŹDZIERNIKA

 

8.00-9.30 Rejestracja uczestników

9:30-11:00 Sesja inauguracyjna
Powitania
Zawiadamianie o przestępstwach wobec dzieci w świetle nowelizacji Kodeksu karnego – Justyna Podlewska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

11:00-11:30 Przerwa na kawę

11:30-13:00 Sesja plenarna
Standardy pomocy dzieciom ofiarom przestępstw: model wdrażany w ramach projektu Promise – Olivia Lind Haldorsson, Belgia
Systemowa interwencja i pomoc dzieciom ofiarom wykorzystywania seksualnego i przemocy: na przykładzie Barnahus Linköping Anna M. Petersson, Szwecja
Moderator: Maria Keller-Hamela

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Sesje równoległe
Sala Koncertowa

Standardy pomocy dzieciom ofiarom przestępstw – Olivia Lind Haldorsson, Belgia 
Wykład
Moderator: Beata Wojtkowska
Sala Rudniewa

Konsekwencje negatywnych doświadczeń w dzieciństwie. Jakie są i jak można im zapobiec?
Przemoc wobec dzieci – konsekwencje i zapobieganie – dr n. med. Paulina Karwowska
Negatywne doświadczenia w dzieciństwie i ich korelacje w życiu dorosłym – Joanna Włodarczyk, Katarzyna Makaruk
Konsekwencje krzywdzenia w dzieciństwie – dr Agnieszka Izdebska
Moderator: Renata Szredzińska
Sala Miłosza

Dziecko poza rodziną biologiczną. Planowanie równoległe (Paralell Planning) skoncentrowane na dziecku podejście do planowania stałej opieki nad dzieckiem – Joanna Gorczowska

Sala A

Biegły psycholog wobec problemu wykorzystania seksualnego dziecka – Teresa Obydzińska-Jaśkiewicz, Ewa Wach
Warsztat

Sala B

Czynniki kulturowe chroniące dzieci przed krzywdzeniem w świecie Wschodu i Zachodu – z doświadczeń psychologów międzykulturowych – Jolanta Zmarzlik, Anna Kawalska
Warsztat

15:30-16:00 Przerwa na kawę

16:00-17:30 Sesje równoległe
Sala koncertowa

Systemowa interwencja i pomoc dzieciom ofiarom wykorzystywania seksualnego i przemocy: na przykładzie Barnahus Linköping – Anna M. Petersson, Szwecja
Wykład
Moderator: Renata Szredzińska
Sala Rudniewa

Ochrona dziecka w sytuacji rozwodu rodziców – rozwiązania prawne i dobre praktyki
Dziecko w konflikcie okołorozwodowym. Widziane i niewidziane – Agnieszka Olszewska
Jak prawne rozstrzygnięcia wpływają na codzienną sytuację dzieci w trakcie rozwodu rodziców? – adw. Emilia Naumann
Podmiotowość dziecka w procesie rozwodowym – sędzia Arkadiusz Mrowiec
Moderator: Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska
Sala Miłosza

Metodyka przesłuchiwania małoletnich świadków – Maria Keller-Hamela
Sala A

„Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu”. Jak zobaczyć „najważniejsze”? – Alina Prusinowska-Marek, Elżbieta Matusiak
Warsztat

Sala B

Terapia samouszkodzeń u nastolatków doświadczających wykorzystywania seksualnego – Joanna Marszał-Kotas
Warsztat

17.45-19.45  Projekcja filmu „Pokój”