PROGRAM KONFERENCJI – 23 PAŹDZIERNIKA

 

8.00-9.30 Rejestracja uczestników

9:30-11:00 Sesja inauguracyjna
Powitania
Zawiadamianie o przestępstwach wobec dzieci w świetle nowelizacji kodeksu karnego – Justyna Podlewska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Wręczenie Certyfikatów Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci

11:00-11:30 Przerwa na kawę

11:30-13:00 Sesja plenarna
Standardy pomocy dzieciom ofiarom przestępstw – model wdrażany w ramach projektu Promise – Olivia Lind Haldorsson, Belgia
Barnahus – systemowa interwencja i pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie Anna M. Petersson, Szwecja
Przemoc wobec dzieci – konsekwencje i przeciwdziałanie – Dinesh Sethi, WHO

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Sesje równoległe
Sala Koncertowa

Standardy pomocy dzieciom ofiarom przestępstw – Olivia Lind Haldorsson, Belgia 
Wykład
Sala Rudniewa

Negatywne doświadczenia w dzieciństwie a ryzykowne zachowania zdrowotne polskich studentów – prezentacja wyników badań WHO
Sala Miłosza

Zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży

Sala A

Opiniowanie sądowe w sprawach dzieci
Warsztat

Sala B

Diagnoza wykorzystywania seksualnego dzieci
Warsztat

15:30-16:00 Przerwa na kawę

16:00-17:30 Sesje równoległe
Sala koncertowa

Barnahus – systemowa interwencja i pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie – Anna M. Petersson, Szwecja
Wykład
Sala Rudniewa

Ochrona dziecka w sytuacji rozwodu rodziców – rozwiązania prawne i dobre praktyki
Panel dyskusyjny
Sala Miłosza

Metodyka przesłuchiwania małoletnich świadków
Sala A

Psychologia dla prawników
Warsztat

Sala B

Terapia samouszkodzeń u nastolatków doświadczających wykorzystywania seksualnego – Joanna Marszał-Kotas
Warsztat

17.45-19.45  Projekcja filmu „Pokój”