PROGRAM KONFERENCJI – 22 PAŹDZIERNIKA

 

8.00-9.30 Rejestracja uczestników

9:30-11:00 Sesja inauguracyjna
Powitania Organizatorów i Patronów Honorowych
Czy polski wymiar sprawiedliwości jest przyjazny dziecku? – Bartosz Pilitowski, Court Watch Polska

11:00-11:30 Przerwa na kawę

11:30-13:00 Sesja plenarna
Czy w Polsce wolno bić dzieci? –  dr Sylwia Spurek, Zastępczyni RPO
„Klaps to nie bicie, kiedy towarzyszy mu miłość”: o dyskursie obrońców kar fizycznych –  dr Paweł Tomanek, UW
Bić, czy nie bić? O edukacji rodziców na temat alternatyw dla kar fizycznych – Renata Szredzińska

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Sesje równoległe
Sala Koncertowa

Niechciane noworodki
Skuteczność rozwiązań chroniących dzieci przed porzuceniem ze skutkiem śmiertelnym i dzieciobójstwem – Urszula Kubicka-Kraszyńska
Sytuacja niemowląt pozbawionych opieki rodzicielskiej – Dorota Polańska
Sala Rudniewa

Rozmowa to nie tylko słowa jak rozmawiać z dzieckiem, które doświadczyło przemocy – Agnieszka Dąbrowska, Magdalena Zawadzka
Sala Miłosza

Metodyka przesłuchiwania dziecka – Maria Keller-Hamela

Sala A

Ten Trzeci. Dziecko jako świadek przemocy oraz świadkowie przemocy wobec dziecka – Renata Durda
Warsztat

Sala B

Depresja nastolatków jako konsekwencja przemocowych doświadczeń – dr Konrad Ambroziak
Warsztat

15:30-16:00 Przerwa na kawę

16:00-17:30 Sesje równoległe
Sala koncertowa

Kompleksowa pomoc dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem
Pomoc krzywdzonym dzieciom pod jednym dachem – dr Monika Sajkowska, Aurelia Jankowska, Anna Lechowska, Anna Tuszyńska, Beata Wojtkowska
Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie – Justyna Podlewska, Alicja Budzyńska, Piotr Hartmann, Monika Olejnik, Agata Piotrowska
Sala Rudniewa

Międzynarodowe uprowadzenia dziecka Eva Kerpel, crossbordermediator.eu, Węgry
Sala Miłosza

Przestępstwa wobec dzieci w internecie
Kontakt dzieci z pornografią – co wiemy o problemie? Co możemy zrobić? – Joanna Włodarczyk, Agnieszka Nawarenko, Ewa Dziemidowicz
„Palić, wciągać, łykać, pić” – co dzieci znajdują na You Tube? Jak możemy interweniować? – Łukasz Wojtasik, Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska, Marta Wojtas
Sala A

Praca z ciałem w sytuacji traumy. Korzyści i wyzwania z punktu widzenia psychoterapii tańcem i ruchem – Anna Olejnik
Warsztat

Sala B

Gdy trudno być rodzicem – o przeciwdziałaniu biciu dzieci – Justyna Wichot, Magda Winiarska-Smoczyńska
Warsztat

17.45-19.45  Projekcja filmu „Niemiłość”– komentarz Jolanta Zmarzlik