PROGRAM KONFERENCJI – 24 PAŹDZIERNIKA

 

8.00-9.30 Rejestracja uczestników

9:30-11:00 Sesja inauguracyjna
  • Powitania
  • Barnahus – model ochrony praw dziecka do przyjaznego wymiaru sprawiedliwości w Europie – Bragi Gudbrandsson, Islandia
Wykład inauguracyjny
  • Wręczenie Certyfikatów Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:00 Sesja plenarna
Przeciwdziałanie i interwencja
Wykorzystywanie seksualne dzieci: rozpoznanie i ujawnienie – prof. Michael Lamb, Wielka Brytania
Przestępstwa internetowe wobec dzieci – działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w praktyce John Carr, Wielka Brytania
Nadzieja dla dzieci i rodzin” – metodyka pomocy dzieciom ofiarom krzywdzenia przejawiającym objawy posttraumatyczne i destrukcyjne prof. Arnon Bentovim, Wielka Brytania

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Sesje równoległe
Sala Koncertowa

Przesłuchiwania dzieci – ofiar wykorzystywania seksualnego w sposób dostosowany do poziomu ich rozwoju – prof. Michael Lamb
Wykład
Sala Rudniewa

Prawna reprezentacja dziecka
Panel dyskusyjny
adwokat Mariusz Lewandowski, prokurator Małgorzata Szeroczyńska, sędzia Ewa Ważny, aplikantka adwokacka Monika Horna-Cieślak
Sala Miłosza

Krzywdzenie dzieci – przejawy i konsekwencje
Sesja referatowa
„Różdżka napędza rozum do głowy…”, czyli o społecznej popularności kar cielesnych w wychowaniu – dr hab. Ewa Jarosz
Rewiktymizacja w życiu polskich kobiet z doświadczeniem wykorzystania seksualnego w dzieciństwie – dr Agnieszka Izdebska
Konsekwencje wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie – Joanna Włodarczyk
Sala A

Udział rodzica w terapii dziecka z objawem stresu pourazowego w pracy grupowej programem Trauma Focused CBT – Joanna Marszał-Kotas, dr Anna Szczepaniak
Warsztat

Sala B

Depresja poporodowa – zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka i matki – Joanna Krzyżanowska-Zbucka
Warsztat

15:30-16:00 Przerwa kawowa

16:00-17:30 Sesje równoległe
Sala koncertowa

Ujawnianie wykorzystywania seksualnego przez dziecko – dr Rosaleen McElvaney, Irlandia
Wykład
Sala Rudniewa

Interwencja kryzysowa – ochrona dziecka pod presją czasu
Sesja referatowa
Ochrona dzieci podczas i po interwencjach podejmowanych z policją – Marzena Kraśniewska, Monika Sengerska
Interwencja kryzysowa w szkole/placówce w obliczu zdarzeń o dramatycznym przebiegu – Krzysztof Sarzała
Rodzina w kryzysie: wsparcie dla rodzica, ochrona dziecka – Agata Milik
Sala Miłosza

Dzieci uchodźców – jak chronić je przed  przemocą? Bariery i wyzwania
Panel dyskusyjny
Elsi Adajew, Luiza Adajewa, dr Krystyna Starczewska, Beata Wojtkowska, Jolanta Zmarzlik
Sala A

Ustalanie motywów samobójstwa dzieci jako problem psychologicznej ekspertyzy sądowej – Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Ewa Wach
Warsztat

Sala B

Reaktywne zaburzenia więzi – efekt wczesnodziecięcego opuszczenia i krzywdzenia – dr Anna Szczepaniak
Warsztat

17.45-19.20  Projekcja filmu „Spotlight” – komentarz Jolanta Zmarzlik