PROGRAM KONFERENCJI – 24 PAŹDZIERNIKA

 

9.30-11.00 Sesja plenarna

Narodowa strategia na rzecz ochrony dzieci przed przemocą – Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
Dzieci się liczą 2017 – o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce dr Monika Sajkowska, Renata Szredzińska
Realizacja zasady przestrzegania dobra dziecka. Definiowanie i praktykadr Magdalena Arczewska
Moderator: Krzysztof Sarzała

11.00-11.30 Przerwa na kawę

11:30-13:00 Sesje równoległe
Sala Koncertowa

Prawny obowiązek zawiadamiania o przestępstwach wobec dzieci – praktyczne konsekwencje zmian w Kodeksie karnym – Justyna Podlewska, dr Grzegorz Wrona, Renata Durda
Panel dyskusyjny
Sala Rudniewa

Cyberprzemoc. Czego i jak uczyć młodych ludzi, by jej zapobiegać? – prof. dr hab. Jacek Pyżalski
Sala Miłosza

Udział psychologa w przesłuchaniu dziecka – Monika Horna-Cieślak, Paulina Wnukiewicz, Monika Olejnik, Alicja Budzyńska
Panel dyskusyjny
Sala A

Rozmowa z dzieckiem doświadczającym przemocy lub wykorzystywania seksualnego – Magdalena Zawadzka
Warsztat

Sala B

Prawa dziecka – 6 zasad – Renata Szredzińska, Beata Wojtkowska, Marta Skierkowska
Warsztat

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Sesje równoległe
Sala Koncertowa

Zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży
„Tnę się, ponieważ…” – samookaleczenia dzieci i młodzieży: z doświadczeń Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 – Lucyna Kicińska
Czy profilaktyka zachowań samobójczych u młodzieży jest możliwa? Szkolne i medialne sposoby prewencji – Marta Soczewka
Samobójstwa młodzieży. Jak identyfikować zagrożenia? Jak pomagać młodzieży zagrożonej samobójstwem? − dr n. med. Krzysztof Szwajca
Moderator: Łukasz Wojtasik
Sala Rudniewa

Kościół wobec problemu wykorzystywania seksualnego małoletnich – system profilaktyki w budowie
Polityka ochrony małoletnich w ramowym dokumencie Konferencji Episkopatu Polski – o. dr Adam Żak SJ
Realizacja polityki ochrony dzieci przez niektóre jednostki kościelne – dr Anna Seredyńska
Motywacje i trudności profilaktyki w różnych formach duszpasterstwa młodzieży na przykładzie diecezji opolskiej – ks. Łukasz Knieć
Jak włączyć do współpracy rady pedagogiczne? Relacja z doświadczeń instytucjonalnych – dr Ewa Dziewońska, s. Karina Katarzyna Baca
Moderator: Monika Sajkowska
Sala Miłosza

Nowe spojrzenie na zaburzenia przywiązania. Jak krzywdzenie w okresie wczesnodziecięcym wpływa na neurobiologiczny rozwój dziecka – dr n. med. Anna Szczepaniak
Sala A

Emocje na sali sądowej. Warsztat dla sędziów – dr Magdalena Najda
Warsztat

Sala B

Wysłuchanie dziecka – Alicja Budzyńska
Warsztat