PROGRAM KONFERENCJI – 24 PAŹDZIERNIKA

 

9.30-11.00 Sesja plenarna

Narodowa strategia przeciwdziałania przemocy wobec dzieci – Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka (tbc)
Dzieci się liczą 2017 – o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce dr Monika Sajkowska, Renata Szredzińska
Co oznacza zasada przestrzegania najlepiej pojętego interesu dziecka? dr Magdalena Arczewska

11.00-11.30 Przerwa na kawę

11:30-13:00 Sesje równoległe
Sala Koncertowa

Prawny obowiązek zawiadamiania o przestępstwach wobec dzieci – praktyczne konsekwencje zmian w kk
Panel dyskusyjny
Sala Rudniewa

Planowanie równoległe – skoncentrowane na dziecku podejście planowania opieki zastępczej
Sala Miłosza

Przemoc rówieśnicza
Sala A

Wysłuchanie dziecka
Warsztat

Sala B

6 zasad realizacji praw dziecka
Warsztat

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Sesje równoległe
Sala Koncertowa

Dylematy terapeutów pomagających dzieciom – ofiarom przemocy i wykorzystywania seksualnego
Panel dyskusyjny
Sala Rudniewa

Kościół wobec problemu wykorzystywania seksualnego dzieci System profilaktyki w budowie
Sala Miłosza

Udział psychologa w przesłuchaniu dziecka
Sala A

O stałości opieki nad dzieckiem
Warsztat

Sala B

Rozmowa z dzieckiem doświadczającym przemocy lub wykorzystywania seksualnego
Warsztat