PROGRAM KONFERENCJI – 25 PAŹDZIERNIKA

 

9.00-10.45 Sesja plenarna

Dziecko a polityka społeczna
Dzieci – dobro prywatne czy publiczneprof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Przemiany „dobra dziecka” w perspektywie służb społecznych dr Magdalena Arczewska
O krótkiej historii ujawniania problemu krzywdzenia dziecidr Monika Sajkowska

10.45-11.15 Przerwa kawowa

11:15-13:00 Sesje równoległe
Sala Koncertowa

„Nadzieja dla dzieci i rodzin” – narzędzia wspomagające interwencję w przypadkach krzywdzenia dzieci – prof. Arnon Bentovim, Wielka Brytania
Wykład
Sala Rudniewa

Wykorzystywanie seksualne dzieci przez osoby duchowne
Sesja referatowa
Dlaczego kapłani wykorzystują seksualnie osoby małoletnie. Analiza społeczno-kulturowa – Ewa Kusz
Odpowiedź Kościoła na problem wykorzystywania seksualnego dzieci przez osoby duchowne – ks. dr Wojciech Rzeszowski
Gdy sprawcą jest osoba duchowna – psychologiczne konsekwencje wykorzystania dziecka – Jolanta Zmarzlik
Sala Miłosza

Wysłuchanie dzieci w procedurach cywilnych
Panel dyskusyjny
socjolog Agnieszka Bąk, psycholog Alicja Budzyńska, sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec, aplikantka adwokacka Monika Horna-Cieślak
Sala A

Sesja dla grantobiorców programu Bezpieczne dzieciństwo–  Gabriela Kuhn

Sala B

Identyfikacja symptomów krzywdzenia dziecka i podejmowanie interwencji – Beata Ciejka, Mirosława Gorgol-Bujalska
Warsztat

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:45 Sesje równoległe
Sala Koncertowa

Przestępstwa internetowe wobec dzieci – nierozwiązane problemy i propozycje rozwiązań – John Carr, Wielka Brytania
Wykład
Sala Rudniewa

Rola placówki oświatowej w przeciwdziałaniu przemocy wobec dziecka
Sesja referatowa
„Tamujemy przemoc” – systemowe podejście do budowanie bezpieczeństwa dziecka w środowisku szkolnym – Magdalena Wolańska
Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci a obowiązki prawne szkoły – Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska
Przemoc w szkole – analiza problemu na podstawie doświadczeń Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 – Katarzyna Romanowska-Gręda
Sala Miłosza

Czym jest dobro dziecka?
Sesja referatowa
Przemiany „dobra dziecka” w perspektywie służb społecznych dr Magdalena Arczewska
Umieszczenie dziecka poza rodziną biologiczną a dobro dziecka  – sędzia Dorota Trautman
Sala A

Trening Pewności Siebie – program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej – Hubert Czemierowski, Joanna Węgrzynowska
Warsztat

Sala B

Przesłuchiwanie dziecka – problemy i dylematy – Maria Keller-Hamela
Warsztat