WSZYSCY PRELEGENCI

Prof. Bogdan de Barbaro

Katedra Psychiatrii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Doktor habilitowany nauk medycznych. Psychiatra, psychoterapeuta. Kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum. Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Editorial Advisory Board pisma „Psychiatry. Interpersonal and Biological Processes”. Były przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Zainteresowania naukowe: terapia rodzin i par, postpsychiatria, kulturowy kontekst psychiatrii.

dr Sylwia Spurek

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Zastępczyni RPO

Doktorka nauk prawnych, radczyni prawna, legislatorka. 2002-2005 prawniczka w Sekretariacie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie uczestniczyła w pracach nad rządowym projektem pierwszej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do 2014 r. radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Prawnym KPRM, następnie wiceszefowa Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania. Od 2015 r. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równego traktowania. Certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy („Niebieska Linia” IPZ PTP).

Bartosz Pilitowski

Fundacja Court Watch Polska

Socjolog, założyciel i prezes Fundacji Court Watch Polska – pomysłodawca i lider największego na świecie programu obserwacji rozpraw sadowych – „Obywatelskiego Monitoringu Sądów„. Otrzymał Nagrodę Polskiej Rady Biznesu w kategorii „Działalność Społeczna”, a Fundacja została wyróżniona w 2016 roku nagrodą Prezydenta RP „Dla dobra wspólnego”. Współpracował z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz zasiadał w Radzie Społecznej ds. Wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości.

dr Krzysztof Szwajca

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytet Jagielloński - CM

Doktor nauk medycznych, psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. Pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM i Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie kieruje Zespołem Hospitalizacji Domowej. Obecnie tworzy Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wieliczce. Przewodniczący Zarządu Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”.

Eva Kerpel, Węgry

crossbordermediator.eu

Ekonomistka, trenerka, mediatorka międzynarodowa, coach. Pracowała jako analityczka makroekonomiczna dla Węgierskiej Akademii Nauk, ośrodka analitycznego tygodnika „The Economist”, firmy konsultingowej Oxford Analytica oraz OECD. Jako specjalista w dziedzinie ochrony dzieci pracowała dla fundacji Kék Vonal, Eszter i Hintalovon na Węgrzech. Była członkinią zarządu organizacji Child Helpline International i Missing Children Europe. Jako mediatorka specjalizuje się w sprawach dotyczących uprowadzeń dzieci. Pracuje jako coach z rodzicami zaangażowanymi w spory międzynarodowe.

dr Paweł Tomanek

Zakład Metod Badania Kultury, ISNS Uniwersytet Warszawski

Socjolog i antropolog kultury, adiunkt w Katedrze Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. W 2010 roku obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską pt. „Rola ekspertyzy w praktyce rodzicielskiej”. Obecnie bada proces kulturowy i instytucjonalny, który doprowadził do uznania przemocy wobec dzieci za problem społeczny i wprowadzenia w Polsce zakazu stosowania kar fizycznych.

Joanna Gorczowska

Systemic Solutions – International Social Work Services

Praktyk systemowy z dyplomem kliniki Tavistock w Londynie, magister pedagogiki społecznej, brytyjski ekspert sądowy w sprawach o ustalenie opieki nad dziećmi. 13 letnie doświadczenie pracy w brytyjskiej służbach społecznych jako diagnostyczny pracownik socjalny pracujący z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Długoletnie doświadczenie pracy w zespołach oceny i wspierania rodzin zastępczych w Wielkiej Brytanii. Od 5 lat pracuje jako ekspert sądowy tzw. Niezależny Pracownik Socjalny wspierając brytyjskie służby i sądy rodzinne.

Monika Olejnik

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Sędzia. Orzeka w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Specjalizuje się w przesłuchiwaniu małoletnich ofiar przestępstw oraz w przesłuchiwaniu pokrzywdzonych przestępstwem zgwałcenia. Członek Zielonogórskiego Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Trener z wieloletnim doświadczeniem z zakresu autorskich szkoleń dotyczących problematyki przemocy w rodzinie, ze szczególnych uwzględnieniem procedur pomocy dziecku krzywdzonemu.

dr Konrad Ambroziak

Zespół Gabinetów Psycho terapeutycznych Poza-Schematami

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor, terapeuta motywujący. Pracował z dorosłymi ofiarami przemocy, ich dziećmi i dziećmi krzywdzonymi w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej i  w Fundacji Dzieci Niczyje. Obecnie pomaga młodzieży i dorosłym z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami zachowania i zaburzeniami osobowości. Autor książki Depresja nastolatków, wielu artykułów dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej i zagadnień dotyczących etyki.

dr Grzegorz Wrona

Indywidualna Kancelaria Adwokacka

Doktor nauk prawnych, adwokat, certyfikowany Specjalista oraz Superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze PARPA oraz Członek Zespołu Ekspertów ds. Alimentów przy RPO i RPD.

Anna Olejnik

Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem

Psychoterapeutka tańcem i ruchem, nauczyciel, klaun medyczny. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, na XIII Oddziale Szpitala Nowowiejskiego (Centrum Psychoterapii) w Warszawie, w Domu Pomocy Społecznej i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi. Z Fundacją „Czerwone Noski. Klown w Szpitalu” jako klaun regularnie odwiedza dzieci i rodziców w Centrum Zdrowia Dziecka i w SPDSK na oddziałach takich jak onkologia, transplantologia, kardiochirurgia, klinika Budzik wspierając proces leczenia i pozytywne przeżywanie pobytu w szpitalu.

Ewa Wach

Instytut Ekspertyz Sądowych

Biegły psycholog. Specjalizuje się m.in. w opracowywaniu ekspertyz w sprawach wykorzystania seksualnego, dotyczących zarówno ofiar, jak i sprawców. Prowadzi szkolenia dla prawników w ramach Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Posiada rekomendacje PTP w zakresie problematyki związanej z procesem karnym i cywilnym. Autorka licznych publikacji z zakresu problematyki psychologii sądowej.

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska

Instytut Ekspertyz Sądowych

Psycholog sądowy, długoletni kierownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych. Członek Rady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, członek Komisji ds. Rekomendacji dla Biegłych Sądowych PTP, wykładowca Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii sądowej, w tym dotyczących problematyki małoletnich ofiar przestępstw seksualnych, zeznań pokrzywdzonych.

Paulina Wnukiewicz

Sąd Okręgowy w Warszawie

Absolwentka wydziału psychologii UW, psychoterapeutka, seksuolog. Biegła z zakresu psychologii i seksuologii z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Uczestniczy w charakterze biegłej w przesłuchaniach małoletnich oraz osób dorosłych. Zajmuje się diagnozą dzieci krzywdzonych i ich rodzin. Na zlecenie wymiaru sprawiedliwości wydaje opinie w sprawach wykorzystania seksualnego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii oraz opiniowania sądowo-psychologicznego, w kraju i za granicą.

Łukasz Jagieło

Fundacja JiM

Psycholog, absolwent Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Terapeuta w Fundacji JiM, pracuje z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi zajęcia z edukacji seksualnej w Gimnazjum JiM. Aktualnie poszerza wiedzę w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w CTPB.

Katarzyna Kowalska

Fundacja JiM

Psychologiem i psychoterapeuta w trakcie czteroletniego, specjalistycznego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Na co dzień pracuje w Fundacji JiM w Łodzi oraz w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym, gdzie odbywa staż kliniczny i przyjmuje pacjentów z różnego rodzaju problemami.

Renata Durda

"Niebieska Linia" Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NL”, placówki Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Certyfikowana specjalistka i superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Redaktorka naczelna dwumiesięcznika „Niebieska Linia”. Ekspertka w pracach legislacyjnych nad zmianami aktów prawnych z zakresu pomocy ofiarom przestępstw oraz w międzynarodowych projektach badawczych. Współtwórczyni programów profilaktyki przemocy w rodzinach służb mundurowych.

Dorota Polańska

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Fundacji Rodzin Adopcyjnych

Psycholog dziecięcy, absolwentka Wydziału Psychologii UW. Ukończyła Studia Podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej. Od 20 lat zajmuje się problematyką dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego. W latach 1997 -2005 psycholog i zastępca dyrektora w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym  w Warszawie, od 2005 r.  dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku, który zajmuje się opieką, diagnozą i stymulacją rozwoju noworodków i niemowląt pozbawionych opieki rodzicielskiej. Koordynator Punku Diagnostyczno – Konsultacyjnego „FASada”.

Jagoda Latkowska

Prywatny Gabinet Terapeutyczny

Absolwentka prawa i podyplomowych studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Szkoliła się w zakresie kilku podejść terapeutycznych: psychodynamicznego, gestalt, systemowego, w terapii uzależnień i ustawieniach rodzinnych. Ukończyła atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pięcioletni kurs psychoterapii, pod kierunkiem naukowym prof. Bogdana de Barbaro organizowany przez Zakład Terapii Rodzin UJ w Krakowie. Superwizorka treningu psychologicznego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Piotr Hartmann

Szpital Bielański, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Lekarz. Specjalista pediatrii. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM). Od 2004 roku pracuje w Klinicznym Oddziale Pediatrycznym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. W latach 2004-2013 pracował jako asystent naukowo dydaktyczny, a w latach 2013-2018 jako wykładowca w Klinice Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W latach 2005-2010 był lekarzem w Ośrodku dla Cudzoziemców. Prowadzi Indywidualną Praktykę Lekarską. Od 2008 roku jest prezesem fundacji „Fundacja Rozwoju Pediatrii”. Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.

dr Monika Sajkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Doktor socjologii. Prezeska Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W latach 1991-2008 adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Autorka i współautorka badań na temat skali problemu krzywdzenia dzieci w Polsce, postaw społecznych wobec tego problemu oraz  jego medialnego obrazu. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących problemu krzywdzenia dzieci. Doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Maria Keller-Hamela

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, ekspert Międzynarodowego Stowarzysze­nia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci ISPCAN. Jest wykładowcą na podyplomowych studiach z psychologii sądowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychologii w praktyce wymiaru sprawiedliwości na Uniwersytecie SWPS.

Lucyna Kicińska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, spec.: wychowanie resocjalizujące, rocznego kursu prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy, Studium Terapii Narracyjnej (afiliacja Centre for Narrative Practice w Manchesterze). Od 12 lat współpracuje organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się świadczeniem pomocy telefonicznej i online. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online, jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W FDDS odpowiada m.in. za działanie telefonu zaufania 116 111 oraz 800 100 100.

Joanna Marszał-Kotas

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana psychoterapeutka systemowa,  absolwentka KUL. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne oraz Studium Terapii Narracyjnej i Studium Analizy Transakcyjnej. W FDDS zajmuje się diagnozą dzieci oraz psychoterapią dzieci i dorosłych. Posiada uprawnienia do prowadzenia Krótkoterminowej Terapii Eklektycznej PTSD, BEPP. Autorka scenariuszy zajęć profilaktycznych dla dzieci z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu.

Magdalena Zawadzka

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, absolwentka UW (specjalizacja kliniczna). Ukończyła kurs systemowej terapii rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, odbyła szereg specjalistycznych szkoleń, prowadzonych przez specjalistów z Europy i Stanów Zjednoczonych z zakresu diagnozy i terapii dzieci krzywdzonych/wykorzystywanych seksualnie. Posiada certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz certyfikat w zakresie profilaktyki uzależnień Towarzystwa Psychoprofilaktycznego.

Alicja Budzyńska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog. Jest biegłym sądowym, wydaje opinie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Jest koordynatorem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom. Koordynuje studium „Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci”. Posiada rekomendacje PTP w zakresie diagnozy spraw rodzinnych i nieletnich oraz psychologicznej oceny zeznań świadków.

Monika Horna-Cieślak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prawnik oraz koordynatorka programu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku” w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.  Autorka oraz współautorka artykułów naukowych i popularnonaukowych nt. udziału dziecka w procedurach prawnych oraz raportów naukowo-badawczych z zakresu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Justyna Podlewska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia. Członek ze­społu interdyscyplinarnego dzielnicy Warszawa Targówek. Prawnik w Punkcie Informacyj­no-Konsultacyjnym dla dzielnicy Warszawa Mokotów.

Urszula Kubicka-Kraszyńska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolożka, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zainteresowania badawcze dotyczą opieki okołoporodowej, praw pacjenta i praw dziecka. Większość swojego życia zawodowego związana z organizacjami pozarządowymi. W latach 2002-2011 w Fundacji Rodzić po Ludzku zajmowała się ochroną i rzecznictwem praw kobiet i praw pacjenta. Od 2017 r. pracuje w FDDS, gdzie odpowiada za organizację projektów edukacyjnych dla rodziców i profesjonalistów oraz studium dla psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów.

Renata Szredzińska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolożka,  neofilolożka,  absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w SWPS w Warszawie oraz Wydziału Neofilologii UW, ukończyła podyplomowe studium „Komunikacja społeczna i media” w Polskiej Akademii Nauk oraz Szkołę Trenerów House of Skills. Członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, koordynatorka programu „Dobry Rodzic – Dobry Start. Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci”. W Fundacji koordynuje również Politykę Ochrony Dzieci. Jest członkinią grupy roboczej ds. wspierania rodziny przy europejskiej organizacji Eurochild.

Joanna Klocek

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, seksuolog, absolwentka Uniwersytetu SWPS. W trakcie 4,5 letniego szkolenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii psychodynamicznej. W FDDS zajmuje się diagnozą dzieci, psychoterapią dzieci i dorosłych oraz świadczeniem pomocy telefonicznej i online. Biegły sądowy, wydaje opinie sądowo-psychologiczne. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy dzieciom krzywdzonym, jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Dominika Doleszczak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, socjoterapeutka, absolwentka Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła kurs terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT oraz studium socjoterapii w Mazowieckim Centrum Psychodynamicznym. W FDDS pracuje od 6 lat w Programie Pomocy Telefonicznej, udzielając konsultacji telefonicznych i online w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonie dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100. Pracuje również w Szkole Podstawowej na Mokotowie.

Joanna Włodarczyk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od 2011 roku jest koordynatorką działu badawczego FDDS. Od 2012 roku prowadzi sekretariat redakcji kwartalnika naukowego „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Autorka publikacji  z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci.

Beata Wojtkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę  koordynatorka Programu Dzieci Uchodźców oraz Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej.

Agnieszka Dąbrowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Lekarz, specjalista psychiatrii, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny. Pracowała w II Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego a następnie w Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii oraz w całodobowym Oddziale dla Młodzieży tegoż  szpitala. Od kilku lat w FDDS zajmuje się leczeniem  dzieci i młodzieży krzywdzonych/wykorzystywanych seksualnie.

Łukasz Wojtasik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwent profilaktyki społecznej i resocjalizacji (UW). Od 1997 r. w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (członek zarządu). Autor licznych kampanii społecznych i projektów edukacyjnych poświęconych tematyce bezpieczeństwa dzieci online – w tym: kampanii „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” (2004), projektu „Sieciaki” (2005), ogólnopolskich działań na rzecz zapobiegania cyberprzemocy – „Stop Cyberprzemocy” (2008). Jeden z inicjatorów europejskiego programu Safer Internet w Polsce.

Marta Wojtas

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholożka, trenerka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Komunikacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Tampere w Finlandii. Zajmowała się pomocą psychologiczną i interwencją na rzecz dzieci-ofiar przestępstw. Od 2007 r. związana zawodowo z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Zajmuje się problemem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, świadcząc pomoc psychologiczną dzieciom, młodzieży i dorosłym, realizując działania profilaktyczne, szkoląc profesjonalistów z Polski i zagranicy.

Agnieszka Nawarenko

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psychoterapeuta, ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia. Od 2007 roku zawodowo związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Obecnie jest koordynatorką Poradni Dziecko w sieci. Prowadzi szkolenia dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online. Jest autorką scenariuszy zajęć w tym obszarze.

Ewa Dziemidowicz

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Terapeutka psychologii procesu, ekspertka ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa online, dotyczące m.in. cyberprzemocy, sekstingu, problemu uwodzenia w sieci, uzależnień od nowych technologii. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w Poradni „Dziecko w Sieci” FDDS. Autorka lub współautorka programów szkoleniowych dla profesjonalistów oraz scenariuszy zajęć edukacyjnych dla młodzieży.

Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Radca prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilkunastu lat udziela porad prawnych w organizacjach pozarządowych zajmujących się prawami dziecka. Członkini zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Specjalistka prawa rodzinnego, a także mediatorka, trenerka (w sprawach prawa i mediacji), koordynatorka projektów. Współautorka publikacji o tematyce praw dziecka i pieczy zastępczej.

Justyna Wichot

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, trener, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi warsztaty umiejętności rodzicielskich, konsultacje wychowawcze, wsparcie psychologiczne.

Magda Winiarska-Smoczyńska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, studiów podyplomowych z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Regeneracja. Odbywa całościowe szkolenie w Krakowskiej Katedrze Psychiatrii. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pracuje terapeutycznie z dziećmi w wieku przedszkolnym, prowadzi diagnozę dzieci (0-6) oraz konsultacje z rodzicami w zakresie trudności wychowawczych i emocjonalnych.

Aurelia Jankowska

Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim

Pedagog, socjoterapeuta. Wieloletni praktyk związany z oświatą. Ostanie osiem lat związana z Punktem Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim. Od 2015 roku związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Od września 2017 roku koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim.

Anna Lechowska

Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie

Prezeska Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, autorka i realizatorka projektów edukacyjnych i publikacji dotyczących ochrony dzieci przed przemocą, prowadzi szkolenia dla grup zawodowych z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego, ochrony dzieci przed przemocą. Certyfikowana specjalistka i superwizorka z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Doradca Rzecznika Praw Dziecka, członek Rady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od 2018 roku prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie

Anna Tuszyńska

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza

Z wykształcenia – pedagożka. Założycielka i Dyrektor Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku. Od 11 lat koordynuje pracą zespołu terapeutycznego udzielającego pomocy dzieciom i młodzieży w woj. podlaskim, trenerka szkoleń z zakresu pomocy dziecku krzywdzonemu. W 2017 roku Laureatka Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman za wybitne osiągnięcia w pomocy dzieciom. Odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi w 2017 roku.

Jolanta Zmarzlik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w FDDS. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat superwizora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Agata Piotrowska

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Socjolog. Od 2007 r. Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej w OPS Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, od 2012 r. Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany. W latach 1999 – 2006 Kierownik Domu Hostelowego dla osób po leczeniu resocjalizacyjnym i ofiar przemocy. Autor i współautor programów badawczych, m. in. „Ewaluacja lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Szybka Ocena i reakcja”, autor i realizator projektów przedakcesyjnych i akcesyjnych z obszaru problemów społecznych.

Marta Skierkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Trenerów House of Skills, studiowała także na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii. Pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie odpowiada za działania z zakresu public relations oraz jest członkinią Zarządu. Bierze udział w przygotowaniu, realizacji i koordynacji wielu projektów dotyczących praw dziecka i ochrony dzieci przed krzywdzeniem.