WSZYSCY PRELEGENCI

Joanna Krzyżanowska-Zbucka

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Psychiatra, kierownik Oddziału Zapobiegania Nawrotom w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Przez kilka lat współpracowała z Fundacją „Rodzić po Ludzku”. Zajmuje się leczeniem okołoporodowych zaburzeń psychicznych, konsultuje w organizacjach zajmujących się przemocą w rodzinie: Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Ośrodku dla Ofiar Przemocy „Dom”, Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Reprezentuje Fundację eF Kropka.

Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, współprzewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego przy Urzędzie M. St. Warszawy. Mediatorka, trenerka (w sprawach prawa i mediacji), koordynatorka projektów, współpracująca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami dziecka. Współautorka publikacji o tematyce praw dziecka i pieczy zastępczej.

Dr Agnieszka Izdebska

Instytut Psychologii UAM

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, seksuolog kliniczny, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii. Prowadzi psychoterapię, opiniuje na potrzeby Sądu i Prokuratury w sprawach dotyczących przemocy seksualnej oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Psychologii UAM. Główne zainteresowania kliniczne oraz naukowe koncentrują się wokół przemocy seksualnej, a także psychoanalitycznego ujęcia rozwoju oraz leczenia trudności psychicznych.

Hubert Czemierowski

Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”

Psycholog, trener. Specjalizuje się w pracy z dziećmi – ofiarami przemocy rówieśniczej. Jest współautorem programu profilaktyki zachowań agresywnych u dzieci młodszych „Spotkania z Leonem”. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych w zakresie tworzenia systemu przeciwdziałania agresji i przemocy na terenie szkoły. Od kilkunastu lat pracuje w warszawskich szkołach i przedszkolach.

Joanna Węgrzynowska

Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”

Psycholog, trener PTP, wiceprezes Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka”. Specjalizuje się w pracy z dziećmi-ofiarami przemocy rówieśniczej. Współautorka takich programów jak: „Trening Pewności Siebie”, „Program Przeciwdziałania Przemocy – STOP”, „Bezpieczne Dzieciaki”. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych w zakresie tworzenia systemu przeciwdziałania agresji i przemocy na terenie szkoły.

więcej

Ewa Ważny

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych

Sędzia rodzinny, wizytator ds. rodzinnych i nieletnich, koordynator do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

Dorota Trautman

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sędzia w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Orzekająca od 1995 r., najpierw przez dwa lata jako asesor, a następnie sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział Rodzinny i Nieletnich. Od 2005 r. Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, dodatkowo pełniąca funkcję Wizytatora d.s Rodzinnych i Nieletnich Sądu Okręgowego w Warszawie. Incydentalnie także wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Członek Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych.

Alicja Budzyńska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog. Jest biegłym sądowym, wydaje opinie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Jest koordynatorem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom. Koordynuje Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej oraz studium „Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci”. Posiada rekomendacje PTP w zakresie diagnozy spraw rodzinnych i nieletnich oraz psychologicznej oceny zeznań świadków.

Dorota Hildebrand-Mrowiec

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem praw osób z zaburzeniami psychicznymi. Członek Komitetu Generalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich.

Dr Krystyna Starczewska

Społeczne Gimnazjum przy ul. Raszyńskiej

Polonistka, doktor filozofii, etyk i pedagog. W PRL-u działaczka opozycji. Twórczyni i wieloletnia dyrektorka I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie przy ul. Bednarskiej oraz Społecznego Gimnazjum przy ul. Raszyńskiej. Prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Św. Jerzego.

Marzena Kraśniewska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, psychoterapeuta systemowy, ukończyła dwuletnie szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin PTP. Przewodniczyła przez kilka lat Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałanie ds. przemocy. Aktualnie na IV roku kursu psychoterapii do certyfikatu psychoterapeuty. Od 7 lat pracuje w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim, gdzie prowadzi terapię rodzinną i terapię indywidualną.

Luiza Adajewa

Fundacja Sintar

Czeczenka od 16 lat mieszkająca w Polsce. Współzałożycielka i dyrektorka  Ośrodka Samopomocy Uchodźców Sintar, obecnie Fundacja Sintar im. Issy Adajewa. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz propagowania wiedzy nt. Czeczenii, jej kultury i historii w Polsce. W ramach działalności Fundacji Sintar wspiera społeczność czeczeńską na polu edukacji i integracji młodych uchodźców i ich rodzin.

Elsi Adajew

Fundacja Sintar

Czuje się w równym stopniu Polakiem, co Czeczenem. Student ostatniego roku Stosunków Międzynarodowych UJ, lektor języka czeczeńskiego, tłumacz, animator kultury, prezes Fundacji Sintar im. Issy Adajewa. W przeszłości wielokrotnie brał udział jako uczestnik, organizator i współorganizator licznych projektów wielokulturowych, takich jak Wielokulturowe Street Party, Transkaukazja, Żywe Biblioteki.

Mariusz Lewandowski

Kujawsko – Pomorska Izba Adwokacka

Członek Kujawsko – Pomorskiej Izby Adwokackiej oraz członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Na co dzień praktyk – prowadzący Kancelarię Adwokacką w Toruniu – specjalizujący się w sprawach rodzinnych oraz karnych. Pełnomocnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu ds. organizacji pozarządowych. Autor licznych publikacji dot. prawa procesowego oraz instytucji prawnych w praktyce. Stale współpracujący z organizacjami pozarządowymi w tym Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego.

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska

Instytut Ekspertyz Sądowych

Psycholog sądowy, długoletni kierownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych. Członek Rady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, członek Komisji ds. Rekomendacji dla Biegłych Sądowych PTP, wykładowca Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii sądowej, w tym dotyczących problematyki małoletnich ofiar przestępstw seksualnych, zeznań pokrzywdzonych.

Monika Sengerska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Uzyskała tytułu magistra pedagogiki opiekuńczej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2009 r. pracuje w charakterze pedagoga szkolnego – codzienna praca z dziećmi w wieku 6-10 lat oraz ich rodzinami, a także w roli interwenta kryzysowego w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim (od początku działalności placówki). Studia podyplomowe: doradztwo zawodowe, terapia pedagogiczna, logopedia szkolna.

Agata Milik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, w trakcie doktoratu z wolnej stopy przy Uniwersytecie Gdańskim. Uczestniczka czteroletniego całościowego Kursu Psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Psycholog, specjalista do spraw interwencji kryzysowej w Centrum Interwencji Kryzysowej FDDS w Gdańsku. Trener umiejętności miękkich i prowadząca szkolenia o tematyce psychologicznej.

Magdalena Wolańska

Fundacja Falochron

Socjolog, trener, prezes Fundacji Falochron na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole. Specjalizuje się w pracy z grupami zagrożonymi przemocą i systemowym budowaniem bezpieczeństwa w instytucjach. Współautorka programu „Tamujemy przemoc”, mającego na celu budowanie bezpieczeństwa w szkołach i zwiększanie kompetencji pracy z grupami doświadczającymi przemocy rówieśniczej i szkolnej.

Dr Magdalena Arczewska

Uniwersytet Warszawski

Socjolog i prawnik. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest badaczką i trenerką z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w badaniach dotyczących polityki społecznej oraz współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na szczeblu rządowym i samorządowym. Pełni funkcję Wiceprezeski Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

Agnieszka Bąk

Uniwersytet Warszawski

Pedagog, socjolog, doktorantka na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje się monitoringiem i ewaluacją interwencji publicznych. W 2015 r. współpracowała z FDDS m.in. przy realizacji badań dotyczących wysłuchania dzieci przez sąd oraz korzystania przez małe dzieci z urządzeń mobilnych. Zainteresowania badawcze: rodzicielstwo wobec zmian społeczno-obyczajowych, rodzina z perspektywy filozofii politycznej.

Ks. dr Wojciech Rzeszowski

Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie

Ksiądz, teolog, psychoterapeuta psychodynamiczny, rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, przewodniczący Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchowych w Polsce, Delegat arcybiskupa gnieźnieńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Ewa Kusz

Centrum Ochrony Dziecka

Psycholog, specjalizacja seksuologiczna. Prowadzi gabinet psychologiczny. Jest biegłym sądowym. W Centrum Ochrony Dziecka (COD) przy Akademii Ignatianum w Krakowie jest wicedyrektorem ds. szkoleń. Zajmuje się także diagnostyką duchownych podejrzanych lub oskarżonych o wykorzystywanie seksualne małoletnich. Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących wykorzystania seksualnego w Rzymie, Monachium i in. Publikowała m.in. w Więzi, Znaku, Communio, Il Dialogo i kwartalniku „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”.

Katarzyna Romanowska-Gręda

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Pedagog specjalny i politolog. Od kilku lat specjalizuje się w obszarze pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci. Autorka publikacji skierowanych do nauczycieli i kadry pedagogicznej. Pracuje w FDDS, w Programie Pomocy Telefonicznej obejmującym Telefon Zaufania dla Dzieci i  Młodzieży 116 111 oraz Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci  800 100 100.

Dr hab. Ewa Jarosz

Uniwersytet Śląski

Od ponad 20 lat bada problemy przemocy wobec dzieci, ze szczególnym skoncentrowaniem na przemoc w wychowaniu. Opublikowała w tym zakresie tematycznym wiele artykułów naukowych oraz kilka książek, w tym „Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna”, nagrodzoną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka, projektuje i analizuje badania  monitoringu Rzecznika Praw Dziecka dotyczącego przemocy w wychowaniu.

Joanna Marszał-Kotas

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy, ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwentka Studium Terapii Narracyjnej, Studium Analizy Transakcyjnej oraz szeregu szkoleń w obszarze pomocy dziecku krzywdzonemu. Posiada uprawnienia do prowadzenia Krótkoterminowej Terapii Eklektycznej PTSD, BEPP. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin. Prowadzi grupy rozwojowo-edukacyjne i terapeutyczne.

Ewa Wach

Instytut Ekspertyz Sądowych

Psycholog, pracuje jako biegły. Specjalizuje się m.in. w opracowywaniu ekspertyz w sprawach wykorzystania seksualnego, dotyczących zarówno ofiar, jak i sprawców. Prowadzi szkolenia dla prawników w ramach Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Posiada rekomendacje PTP w zakresie problematyki związanej z procesem karnym i cywilnym (zeznania świadków małoletnich i dorosłych, sprawcy przestępstw, nieletni, sprawy rodzinne, typowanie nieznanych sprawców).

Joanna Włodarczyk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od 2011 roku jest koordynatorką działu badawczego FDDS. Od 2012 roku prowadzi sekretariat redakcji kwartalnika naukowego „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Autorka publikacji  z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci.

Gabriela Kühn

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Filolog, absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania projektami na Uniwersytecie Padewskim i The European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation w EIUC (Europejskie Centrum Międzyuniwersyteckie na rzecz Praw Człowieka i Demokratyzacji). Koordynator programu na rzecz przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci i programu grantowego „Bezpieczne dzieciństwo” w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Dr Anna Szczepaniak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, psychoterapeuta, doktor nauk medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne pracy z dziećmi i młodzieżą. Praktykowała w placówkach klinicznych w Łodzi i w Warszawie. Była związana z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym w Józefowie, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Uzupełnieniem pracy klinicznej jest praktyka ambulatoryjna w Ośrodku ReGeneRacja. Prowadzi szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży. Autorka wielu publikacji naukowych.

Krzysztof Sarzała

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Koordynuje działania gdańskiego oddziału FDDS, pracuje w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku oraz Punkcie Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim. Autor kilkudziesięciu publikacji i projektów dotyczących interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy domowej, profilaktyki, zarządzania kryzysem, pracy ze sprawcami przemocy i interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka. Przewodniczy gdańskiemu Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. przeciwdziałania przemocy, uczestniczy w pracach Rady ds. przeciwdziałania przemocy przy PARPA od początku jej istnienia.

Monika Horna-Cieślak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Prawnik oraz koordynator programu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku” w FDDS. Współzałożycielka i konsultantka prawna Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz współautorka modułu kształcenia studentów prawa opartego na elementach praktycznych.

Mirosława Gorgol-Bujalska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjoterapeuta, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w sytuacji przemocy i kryzysu w rodzinie oraz diagnostycznie i terapeutycznie z dziećmi doświadczającymi przemocy, w tym wykorzystywania seksualnego oraz ich rodzinami. Prowadzi grupy psychoedukacyjne dla rodziców i grupy wsparcia dla kobiet – matek dzieci doświadczających krzywdzenia.

Beata Ciejka

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta, superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych oraz terapią dorosłych. Prowadzi zajęcia dla studentów WUM z rozpoznawania, interwencji i profilaktyki przemocy. Współautorka i realizatorka programu grupowej pracy, skierowanego do dzieci doświadczających przemocy i ich niekrzywdzących opiekunów. Prezes TPD Zarządu Dzielnicowego w Białołęce.

Maria Keller-Hamela

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, ekspert Międzynarodowego Stowarzysze­nia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci ISPCAN. Jest wykładowcą na podyplomowych studiach z psychologii sądowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychologii w praktyce wymiaru sprawiedliwości na Uniwersytecie SWPS.

Jolanta Zmarzlik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w FDDS. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat superwizora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Dr Monika Sajkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Doktor socjologii. Prezeska Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W latach 1991-2008 adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Autorka i współautorka badań na temat skali problemu krzywdzenia dzieci w Polsce, postaw społecznych wobec tego problemu oraz  jego medialnego obrazu. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących problemu krzywdzenia dzieci. Redaktorka naczelna kwartalnika „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, wydawanego przez FDDS, doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Beata Wojtkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę specjalistka ds. współpracy międzynarodowej i koordynatorka projektów profilaktycznych. Od września 2015 koordynuje program Dzieci Uchodźców.

Prof. Arnon Bentovim

Child and Family Practice and Training

Psychiatra dzieci i młodzieży, a także psychoanalityk i terapeuta rodzinny. Przez wiele lat pracował w szpitalu dziecięcym Great Ormond Street oraz w Tavistock Clinic, a także tworzył usługi adresowane do dzieci, które doświadczyły krzywdzenia i zaniedbywania w rodzinach, i prowadził badania w tym obszarze. Założył organizację Child and Family Practice and Training, aby tworzyć oparte na dowodach empirycznych metody diagnozy, analizy i interwencji oraz prowadzić szkolenia w tym zakresie.

Prof. Michael Lamb

University of Cambridge

Psycholog, wykładowca uniwersytecki. Doktor honoris causa kilku innych prestiżowych uczelni. W 2004 r. za całość swojego dorobku naukowego otrzymał nagrodę Cattell Award przyznawaną przez Association for Psychological Science. Autor ponad 500 publikacji, w tych m.in. książek Investigative interviews of children (1998), Child sexual abuse: Disclosure, delay and denial (2007), Tell me what happened: Structured investigative interviews of children (2008), and Children’s testimony (2011).

John Carr

London School of Economics and Political Science

Specjalista i konsultant ds. bezpieczeństwa online, jeden z najwybitniejszych światowych autorytetów w temacie korzystania przez dzieci i młodzież z internetu oraz nowych technologii. Starszy doradca Inicjatywy na rzecz Ochrony Dzieci w Internecie przy Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym (ITU), doradca-ekspert z ramienia UE, współpracuje z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, konsultant Fundacji Oak. Wykładowca współpracujący the London School of Economics and Political Science.

Dr Rosaleen McElvaney

Psychotherapy School of Nursing and Human Sciences Dublin City University

Psycholog kliniczny. Od wielu lat pracuje w irlandzkiej publicznej służbie zdrowia, pomagając dzieciom i dorosłym, którzy doświadczyli przemocy seksualnej. Zasiadała w zarządzie Telefonu Zaufania dla Ofiar Przestępstw, Krajowej Radzie Ochrony Dzieci w Kościele Katolickim i zarządzie organizacji pomocowej One in Four. Była prezeską Irlandzkiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie kieruje programem studiów doktoranckich w dziedzinie psychoterapii na Dublin City University. Autorka książek: Finding the Words, Talking Children Through the Tough Times i Helping Children Tell about Sexual Abuse: Guidance for Helpers.

Bragi Gudbrandsson

The Government Agency for Child Protection Iceland

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Kent w Canterbury. Dyrektor Generalny Rządowej Agencji ds. Ochrony Dzieci, wcześniej dyrektor lokalnych służb społecznych oraz doradca Ministra Spraw Socjalnych. Współtwórca wielu islandzkich aktów prawnych m. in. Ustawy o Lokalnych Służbach Społecznych, Ustawy o Pomocy dla Niepełnosprawnych oraz Ustawy o Ochronie Dzieci. Szef projektu „Children at Risk”, realizowanego przez Radę Państw Morza Bałtyckiego. Członek zespołu pracującego nad projektem konwencji, zapewniającej dzieciom ochronę przed wykorzystywaniem i wyzyskiwaniem seksualnym.

Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

Uniwersytet Łódzki

Prof. zw. dr hab. zatrudniona w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ, autorka i redaktorka 28 książek i ponad 100 artykułów. Koordynatorka wielu projektów badawczych, w tym dotyczących dziedziczenia biedy i nierówności społecznych np. ”Policy Responses Overcoming Factors in the Intergenerational Transmission of Inequalities” i “Speak Up! Giving a voice to Europe’s most vulnerable children”.